ناهید باقری- گلداشمید
توفان
تاريخ نگارش : ۹ فروردين ۱٣۹٨

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

توفان
سروده ی ناهید باقری - گلداشمید
از کتاب تازه ی سراینده "گل یخ"
نشر ناسنگ، ایران - نوشهر ۱۳۹۷توفان که وزید
شاخه ها شکستند
درختان از نفس افتادند
و داس تیز باد،
آشیان پرندگان درو کرد

آرامش که دمید،
من ماندم و ویرانی
با هذیانی
از واژه های بی سر و دست

آرامش که دمید،
شادی از زمین کوچ کرده بود


www.nevisandegan.net