ناهید باقری- گلداشمید
امروز را دریاب
تاريخ نگارش : ۱ تير ۱٣۹٨

این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:     بالاترین balatarin     دنباله donbaleh     yahoo Yahoo     delicious Delicious     facebook Facebook     twitter Twitter     google Google    

امروز را دریاب
سروده ی ناهید باقری - گلداشمید
از کتاب "در کجای زمین ایستاده ای؟"
 
بگذار دیروز
در گور بیارآمد
چونان رفتگان
با یادهایی گرامی و برجا،
بر ذهن روزگار٫
 
بگذار پوستت را،
نسیمی بنوازد
در حاشیه ی سپیده ی امروز
و بوزد
بر پریشانی گیسوانت
در انتهای شبی بی قرار،
که هنوز
گردآلود حسرت است٫
 
بگذار نور بگیرد چشمانت
از افق پیش رو
و درود گوید لبانت
آفتاب را،
پای این بلوط کهنسال
که هر شاخه اش کتابی ست؛
آموزه ای
ز ماه ها، 
فصل ها و سال ها٫
 
بگذار دوباره
دانه برچینند ز دستانت،
گنجشک های گرسنه٫
 
بگذار دلخوشی های کوچک،
گردنبندی باشند لحظه ها را،
ساده و پر بها٫
 
امروز را دریاب،
پیش از آن که دور شود٫

www.nevisandegan.net