ناهید باقری- گلداشمید
یک رباعی
تاريخ نگارش : ۲۹ فروردين ۱٣۹۷


در مورد اين مطلب هنوز کسی نظری ننوشته است.

www.nevisandegan.net