Site Overlay

پیک نوروز

پیک نوروز
سروده ی ناهید باقری – گلداشمید

پیک نوروز پیام آور گل،
می رسد سرخوش و مغرور ز دروازه ی فصل
در رکاب سحر، این اسب سپید،
می رمد از دل شب
می دمد بر تن ناباور صبح
عطر گلبرگ شقایق های وحشی را
می کشد گام به جا جای زمین
مقدم او خوش باد