Site Overlay

چه زشت رو شده ای!

چه زشت رو شده ای!
ناهید باقری – گلداشمید

نه شبت، همان شبی ست،
که بی هراس و بی تردید
بتوان به خواب تن بخشید،
نه روزت، همان روزی ست،
که با تلنگر صبح
هر دریچه ی بسته بخندد،
جهان شود زیبا.
چه زشت رو شده ای
ای سرزمین من!