Site Overlay

زخم ها

زخم ها
ناهید باقری – گلداشمید
 
این روزها میهنم
مادری آبستن را ماند،
در گستره ی بیداد،
لگد کوب نامردمان
و گزش زخم هایی عمیق
بر گرده و سر و دستانش
 
این روزها میهنم
هر سپیده جنین سقط می کند
بسترش به بوی شب آغشته
و شتک های بی رویه ی خون
بر دست و دامنش.
 
آبانماه 2022

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.